A series of arts.

Wywiad z Pierre de Palmas/ VOMI NOIR!

Wywiad z mr Rogers oraz The DIS'users/ DISUSE!

Wywiad ze Sneezing Pus, aktualnym numerem jeden na scenie Goregrind.