Atomçk- NEVER WORK CD

20.00 10.00

Oj ciężko zdefiniować zawartość tej płyty, jest szybko. Jay Randall z Agoraphobic Nosebleed określił Atomck jako angielską odpowiedź na dokonania Discordance Axis.