Punk/ Crust/ D-beat (39)

      Walka z systemem, odmienność, inność, negacja, rebelia początkiem nowego.