Sludge/ Doom (7)

      Negacja procesów życiowych związanych z uzyskiwaniem przez organizmy energii użytecznej biologicznie.