Sludge/ Doom (6)

      Negacja procesów życiowych związanych z uzyskiwaniem przez organizmy energii użytecznej biologicznie.