Winyle (402)

      Dystrybucja EveryDayHate posiada w ofercie winyle wielu niezależnych wydawnictw. Wersje w różnych limitowanych formatach, często ręcznie numerowanych. Przyjacielskie wymiany pomiędzy wydawcami to zjawisko jakie towarzyszy scenie niezależnej od dnia pierwszego, poniższy katalog zbudowany jest wg tej idei.