Methadone Abortion Clinic/ Necrocannibalistic Vomitorium split 7"EP

20.00 15.00 PLN

Goregrind'owy buldożer, nakład limitowany do 310 ręcznie numerowanych sztuk.