Obsesif Kompulsif/ Elasticdeath split CD

20.00 10.00

Thrashcore/ hardcore razy dwa. Na deser covery Infest oraz Hoy Pinoy.