SEPSISM- Purulent Decomposition CD

30.00

Sala wypełniona stołami, na których leżą ludzkie ciała. Po kolorze skóry widać, które zostały pozbawione organów a które czekają za zabieg. Zapach kwiecistej krwi miesza się z zatykającą nozdrza zgnilizną. Każdego dnia. Death Metal.